top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıAynur Karabulut

ÇOCUKLARLA ÇALIŞMA

Çocuklarla Çalışma kitabını duyduğumda çok heyecanlandım. Özellikle işin içinde

Kocaeli Üniversitesi,

Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Sosyal Hizmet Bölümü, Dr. Öğretim Üyesi Figen Paslı hocamın olduğunu duyunca içim kıpır kıpır oldu. Çünkü çalışmalarında ki hassasiyeti biliyorum. Bu kitaptan çok şey öğreneceğiz.

Kitapta bütüncül bir bakış açısı ile ihmal istismar ve çocuk, aile ve çocuk, suç ve çocuk, yoksulluk, göç ve çocuk, kronik hastalık, engellilik ve çocuk, bağımlılık ve çocuk olmak üzere çocukla ilgili temel alanlar ve makro boyutta çocuk konusu ele alınan kitabı farklı bakış açısı edinmeniz için mutlaka okumalı ve kütüphanenizde bulundurmalısınız...

-Çocukluk nedir? Bütün çocukların eşit şartlara sahip olduğundan söz edilebilir mi?

Çocukluk, yaşamın devamı üzerinde görmezden gelinemeyecek bir etkiye sahip olan, önemli bir yaşam dönemidir. Tarihsel süreçte çocukluğa atfedilen anlam ve çocuğun değeri değişmekle birlikte, her çocuğun eşit imkan ve şartlara sahip olmadığına ilişkin gerçeklik değişmemiştir. Bu eşitsizliğin kaynağı kimi zaman ihmal, istismar gibi travmatik bir yaşam deneyimi olurken kimi zaman yoksulluk, kimi zaman göç olmuş; kimi zaman çocuğun ya da ailesinin sahip olduğu bir hastalık, engellilik, suç davranışı, bağımlılık ya da aile yapısı olmuştur.

- Çocukluk nedir? Bütün çocukların eşit şartlara sahip olduğundan söz edilebilir mi?mli midir?

Evet, önemlidir. Çocukları tanıyabilmek ve anlayabilmek çocukların ne tür yaşam koşullarına ve deneyimlerine sahip olduklarını anlamayı gerektirir. Bu yaşam koşullarının ve deneyimlerinin belirleyici olduğu ihtiyaçların ve gelişen sorunların farkında olabilmek için de çocukları tanımak gereklidir.

- Kitapta yer alan konular nelerdir?

Kitapta bütüncül bir bakış açısı ile ihmal istismar ve çocuk, aile ve çocuk, suç ve çocuk, yoksulluk, göç ve çocuk, kronik hastalık, engellilik ve çocuk, bağımlılık ve çocuk olmak üzere çocukla ilgili temel alanlar ve makro boyutta çocuk konusu ele alınmıştır. Çocukla ilgili geçmişten günümüze süregelen temel sorun alanlarını toplumsal değişimle birlikte farklılaşan boyutlarıyla ele alan kitapta, çocuk alanında güncel yaklaşımları ve ihtiyaçları da içeren kaynak oluşturulmaya çalışılmıştır.

- Bu kitabın hazırlanmasına kimler katkı sundu?

Bu kitabın editörlüğünü, kendilerinin de kitapta bölümü olan, iki sosyal hizmet akademisyeni Dr. Öğr. Üyesi Figen Paslı ve Dr. Öğr. Üyesi Hüsnünur Aslantürk yaptılar. Bölümlere katkı sunanlar iki sosyoloji akademisyeni dışındaki sosyal hizmet akademisyenleri ile sosyal hizmet uzmanlarıdır.

- Kitap nereden temin edilebilir?

Kitap NOBEL Akademik Yayıncılıktan temin edilebilir. (www.nobelyayin.com)

- Bu kitap bize nasıl bir bakış açısı sunacaktır?

Bu kitap ihmale, istismara maruz kalan çocukların, yoksulluk, suç ve göç bağlamında çocukların ihtiyaçlarının, kronik hastalık, engellilik ya da bağımlılık sorunlarıyla yaşayan çocukların yaşam deneyimlerinin, çocukların aile sistemindeki sorunlardan ne düzeyde etkilendiklerinin anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, çocuğun yaşadığı sorunlar ve karşılaştığı güçlüklerin etkileşim halinde olduğu aile, okul sistemi, sosyal çevrenin özellikleriyle bağlantılı olduğu, sorunların temelinde ve çözümünde de bütün bu sistemlerin önemli işlevi olduğunu anlamak önemlidir. Sağlık sistemi, sosyal hizmet sistemi, adalet sisteminin hep birlikte ve bütüncül bakış açısıyla çalışarak çocukların yararına sonuçlar alınması mümkündür.


RÖPORTAJ / Aynur KARABULUT

Şubat 2021

51 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page