top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıAynur Karabulut

SANAYİNİN KALBİ ÇOBANBEY!..

Çobanbey Bölgesi Türkiye’nin danışmanlığında Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolünde güvenliği sağlanan bir bölge. Birçok kez IŞİD tarafından ele geçirilen, Fırat Kalkanı Harekatı ile birlikte Eylül 2016 da terörden tamamen temizlenen, çoğunluğu Türkmenlerin oluşturduğu Çobanbey ‘de hayat hızla gelişerek normale dönüyor.

1.400 işyeri kapasiteli, birçok üreticinin yer alacağı direk olarak 25-30 bin dolaylı yoldan ise 80 bin civarında insanın faydalanacağı Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) açılacak olması Çobanbey halkı için büyük bir umut, heyecan ve gelecek vadediyor.

Bu sanayi sitesinin bitmesi ile birlikte bölgede büyük bir hareketlilik öngörülüyor. Özellikle iş bulabilecek bölge halkı çok mutlu.

Savaşın oluşturduğu tahribatın ve korkunun Kilis Valiliği kontrolünde hızla onarıldığına ve güvenli bir ortam oluşturulduğuna şahit olduk.

Bölge çoğunluğunu Türkmenler oluşturduğu için yabancılık çektiğimizi söyleyemeyeceğim aksine çok eskiden tanıştığımız birileri ile ayrı düşmüşte uzun bir aradan sonra tekrar buluşmuş ve kaldığımız yerden devam ediyormuş gibi bir duyguydu yaşadığım.

Daha önce birçok kez dile getirdiğim gibi Türkiye aslında Suriye’de insanlık adına büyük bir umudu, yıkılan hayalleri her gün yeniden yeşertiyor, sevgi aşılıyor.

Türkiye’nin danışmanlığında ki Afrin ve Azzez de daha önce detaylı analiz yaptığımda çokça karşılaştığım gibi Çobanbey ‘de de Türkiye’nin varlığı, danışmanların özverili desteği bölge halkına güven ve huzur veriyor.

Çobanbey halkının Türk danışmanlara, Kilis valiliğine neden bu kadar güven duyduklarını ve sevdiklerini bölgede ki çalışmaları yakından gezince bir kez daha anladım.

Özellikle Organize Sanayi Bölgesini (OSB) gördüğümde Suriye’nin hiçbir bölgesinde böyle kalıcı bir proje olmadığını bilen biri olarak gurur duydum. Aynı projenin Afrin, Azzez, Cerablus, EL-Bab, İdlib ’de de oluşması için dua ettim. Çünkü bu tarz projeler istihdama ciddi oranda katkı sağlayacağı için bölge halkının daha emin adımlarla yerleşik bir düzen kurmalarının önünü açacaktır.

Sanayinin kalbi sayılan Çobanbey’ de; Kilis valiliği özel izniyle bölgede geçirdiğimiz bir gün boyunca birçok kurum, kuruluş ziyaret ederek Türkiye Danışmanlığında yapılan kalıcı projeleri yakından inceleyip gezdiğimde birçok bölgeye göre sorunların Çobanbey ’de daha az olduğunu gözlemledim

Verimli bir analiz oluşması için Kilis Valiliğinin planlamasıyla; Çobanbey Meclis başkanı ve üyeleri ile meclis binasında bir araya gelerek programımıza başladık.

Program boyunca özel olarak ilgilenen başta Kilis Valimiz Sayın Recep SOYTÜRK olmak üzere, Vali Yardımcımız Sayın Fehmi Sinan Niyazi, Çobanbey İlk Danışmanı Sayın Nevrez Sünnüoğluna, genelde Kilis Valiliği Yetkililerine özelde program boyunca hiç yorulmadan bütün samimiyetiyle eşlik eden Sayın Oğuzhan Demir’e, Sayın Mehmet Demir’e, Sayın Mustafa Özay’a, Türk Danışmanlarımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Yerel Kolluk Kuvvetlerine (Şorta) ve bizi muhteşem bir sofrada ağırlayan, evimizdeymişçesine rahat etmemizi sağlayan Çobanbey Gümrük Müdürü Sayın Nidal Osman ve personellerine, arkadaşım Nilüfer Korkmaz’a çok teşekkür ederim.

ÇOBANBEY

Çobanbey ya da el-Rai, Suriye'nin Halep ilinde bulunan bir kasabadır. 2004'te nüfusu 4.609 kişiydi. Halep ilindeki önemli Türkmen yerleşim birimleri arasındadır. El-Bab ilçesinde yer alan Çobanbey, Nahiyesi ‘nin yönetim merkezidir.Suriye İç Savaşında Çobanbey Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından ele geçirilerek 2 Şubat 2014'e kadar SMO hakimiyetinde kalmış ve sonrasında Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) hakimiyetine girmiştir. SMO 'nun Türkiye ve ABD desteğiyle 2016'da başlattığı Kuzey Halep Taarruzu süreci boyunca kasaba üç kez SMO'nun eline geçmiş fakat IŞİD'in karşı saldırıları sonucu kaybedilmiştir. En son 3 Eylül 2016'da Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı dahilindeki askerî desteğiyle Çobanbey ‘deki IŞİD hakimiyeti sona erdirilmiş ve civardaki bazı köylerle birlikte Suriye Milli Ordusu kontrolü altına alınmıştır.

İsmet Abbas / Çobanbey Meclis Başkanı

Doğma büyüme Çobanbey’liyim. 2017 yılında Meclisimiz Azzez meclisi ile eş zamanlı olarak kuruldu. 2018 yılında yapılan oylamayla başkanlığa seçildim. Savaş ile beraber bölgemiz 2013 yıl sonu 2014 yıl başında DAEŞ kontrolüne geçti. DAEŞ insanların giyimi, yaşam şekli, sosyal hayatı, inancı, sigara içmesi gibi birçok kişisel haklarına sert müdahalelerde bulundu. Bunlar üzerinden halka zulüm uygulayarak hüküm oluşturdu. Bölgeye ciddi oranda zarar verdi.

Çobanbey Bölgesi savaş öncesi 55 bin civarında bir nüfusa sahipken savaşla birlikte buradan göç edenlerle nüfusumuz hayli düştü. Fırat Kalkanı Harekatıyla güvenli bölge olarak tanınınca Halep, Humus, Şam gibi Esad zulmünden kaçıp gelenlerle beraber 25.000 nüfusa sahip olduk.

Ağırlıklı olarak Türkmenlerden oluşan bir bölge iken gelen göçlerle beraber Kürt, Arap azınlıklarda yerleşmeye başladı. 10 Türkmen, 1 Arap, 1 Kürt olmak üzere 12 üyemiz bulunuyor. Türkiye danışmanlığı ile devlet aklını öğrenerek meclisimize uyguluyoruz.

Türk Danışmanlar ve Kilis Valiliği destekleriyle bölgemize birçok hizmet sunduk. Meclis olarak okullarımızı açtık, camilerimizi onardık, yollarımızı yaptık. Türkiye hükümeti ve Türkiye halkına destekleri için teşekkür ederiz.

Velid MURAT / Meclis Üyesi – Proje Planlama ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü

Meclisimiz Maliye, Belediye, Kadastro, İmar gibi 12 ofisten oluşuyor. Türkmen ağırlıklı bir bölge olduğu için üyeler ağırlıklı Türkmenlerden oluşuyor ama Arap ve Kürt üyelerde barındırılıyor.

Danışmanların desteğiyle bölge halkı ile uyum içinde çalıştık, sorun yaşamadık. Kilis valiliğinde destek aldığımız, danıştığımız bir istişare kurulumuz bulunuyor.

İlk dönemlerde bozulmuş bir düzen, başıboşluk, kuralsızlık DAEŞ’in etkileri olduğu için zorlandık ama yavaş yavaş sorunları aşarak düzeni kurduk. İşe ofislerimizi kurarak başladık. İlk yaptığımız şey kayıt sistemi oluşturmaktı ardından İmar Ruhsat Ofisi kurarak çarpık ve haksız imarın önüne geçtik.

Maliyede ticari kimliğe sahip kişiler tespit edildi. İş kolları, iş bölümleri, gelir seviyelerine göre gruplandırıldı. Vergi sistemi oluşturarak bir döner sermaye döngüsüyle bölge hizmeti için değerlendirildi.

Fırınlar açıldı, yollar yapıldı, okullar, camiler onarıldı, mahkemeler ile beraber adliye sistemi kurularak başı boşluğun önüne geçildi. Mahalle ve sokak statüsünde çalışmalar yapıldı. 8 mahallemiz bulunuyor. Her mahalle ve sokak için aile bazlı genişletilmiş kayıt sistemi oluşturuldu. Bir hanede kaç kişi yaşıyor, kaçı erkek kaçı kız, yeni doğan, engelli, yaşlı, hanede ölü sayısı gibi detaylı bilgilerle kayıt altına alındılar. Dairelere numaralar verildi ve böylece sistematik, kontrol edilebilir bir düzen kuruldu.

Başta uyum sorunu çıkaran halk bu hizmetlerle beraber uyum sürecine tabi oldu. Bölge halkı zaten problemli bir halk değildir. Bölgeye sonradan gelen göç ile beraber bir kargaşa oluşsa da dediğim gibi halk hizmet alınca uyum sağlama konusu uzun sürmedi. Hama, Halep, Deyrizor gibi bölgelerden halklar gelince bu gelen halklar arasından bir muhtar seçildi. Bu muhtarlar mecliste bu grupları temsil etti. Böylece hiçbir sorun yaşanmasına müsaade edilmedi.

Çobanbey Organize Sanayi Bölgesi (OSB)

Fırat Kalkanı Hareketinin başarısı ile beraber Türkiye koruması altında olup güvenli bölge sayılması sonrası istihdama katkı sunmak ve bölgedeki başta Ayakkabı ustaları olmak üzere birçok alanda istihdam oluşturmak için planlanan bir proje. Bu proje ile Çobanbey cazibe merkezi haline geldi. Çobanbey Meclisi ve Ticaret Odası iş birliği ile istihdam oluşturmak için bu sanayi bölgesi oluşturuldu.

Yaklaşık 25-30 bin kişiye iş olanağı sağlayacak bir kapasiteye sahip. Bu kişilerin bakmakla yükümlü aileleri de düşünülünce 80 binin üstünde insanın faydalanacağı bir tesis kuruldu.

1.400 işyeri kapasiteli bir sanayi bölgesi ile elde edilen gelirle binlerce aile geçimini sağlayabilecekken döner sermaye ile de bölgeye hizmet sağlanacak. Bu olanaklar bölgede maddi iyileştirme gibi görünse de aslında bu para döngüsü, para için suça bulaşın önünü de kesmiş olacak ve bölge güvenliğine katkı sunacaktır.

Kapasiteyi %100 doldurduk. Ayakkabı imalatçıları çoğunluk olmak üzere tekstil, demir işleme gibi birçok iş kolu bulunuyor.

350 bin metrekare üzerine kurduk. Mahkeme kararına göre kamulaştırmalarını yaptık. Ölçüm, şahıs tespitleri yapılarak hepsinin nakdi bedeli verilerek sanayi bölgesine kazandırıldı. Parselasyon planları oluşturuldu.

İçerisinde 1.308 Küçük Atölye, en az 400 Metrekare oturumlu 37 Hangar, 9 Fabrika, İdari ve PTT binaları, Sağlık Ocağı, Karakol, Sosyal Konaklar, Destek Ofisi, Meslek Okulu, İtfaiye, 2 tane Cami, Su Deposu bulunan bir tesis.

Parselasyonu yapılarak teknik olarak meclise bildirimi yapıldı. Yol, kanalizasyon, alt-üst yapı bütün danışmanlığı biz veriyoruz. Satışlar tamamlandı. Türkiye’den vatandaşlar da Suriye de resmi şirket açma kaydıyla alım yapabildiler. Dükkanlar alan şahıslar adına tescillendi.

Borcu yok ve binanın bitmiş olması şartı yerine getirildiğinde adlarına tescillenecek. Tapu kütüklerine kayıt yapılarak mülkiyet belirleyici belgede o şahıs adına düzenlenecektir.

Murat KARTAL / Tapo Kadastro Danışman

Kilis Valiliği saha sorumlusuyum. Çobanbey, Ahtarin, Mare, Soran, Azzez Tapo Kadastro Danışmanıyım. Tapo kadastro sistemini oluşturmak için bölgeye geldik. 2019 yılında Çobanbey de Meclise bağlı tapu kadastro kurularak tapu kütüklerine işlendi.

Azzez de bir Tapu binası vardı. Savaş çıktığı zaman oradaki çalışanlar kendi çabaları ile tapu kütüklerini saklamışlar. Tapu kütükleri uluslararası geçerliliği olan belgelerdir. O yüzden korunmuş olması önemliydi.

Fırat Kalkanı Harekatıyla beraber ivedilikle Azzez bölgesine yöneldik. Azzez de ki binayı düzenledik. Mevcut olan tapu kütüklerin tamamını tarayıcıdan geçirerek dijital ortama aktardık. Bir örneğini güvenlik açısından arşivlerimizde bulunduruyoruz.

Şu anda PYD nin elinde bulunan Tel Rıfat bölgesine ait tapu kayıtları dahi elimizde mevcut. Bu birimde hiç belge kaybı olmaması sevindirici. Bölgeye danışmanlık için geldiğimizde 3-4 kütük dışında belgelerin korunmuş olduğunu görmek bizi mutlu etmiş, işimizi de kolaylaştırmıştı. Olmayan 3-4 kütükte zaten şu anda PYD nin elinde bulunan sınırlar içerisinde.

Özellikle Azzez bölgesinde alım satım, şerh koyma gibi Türkiye de yapılan bütün işlemleri yapabiliyoruz. Azzez de hiç sorun yaşamadık ama Çobanbey’e geldiğimizde hiçbir belgemiz yoktu. Buna El-Bab da dahil. Araştırmalar yaptık. Tapu kadastro adına hiçbir şey yok. Ne tapu kütüğü ne de haritalar vardı.

Azzez de bazı paftalar tedarik ettik. Bulduğumuz paftaları hemen program üzerinden kayıt altına aldık. Azzez’de bulduklarımız %10 oranında bir veriydi çünkü kadastro savaş öncesi Halep’teymiş. Azzez ve El-Bab da kadastro olarak değil sadece tapu kütükleri vardı. Bu sebeple tapu kütüklerimiz sağlam ve kayıt altında.

Çobanbey’in tapu sistemini Türkiye de ki 1940 yıllarındaki gibi bilir kişiler, mahkeme kararına göre belirledik. Tapu binası açtık. Tefrişatlarını sağladık. Çobanbey’le alakalı bütün maliye kayıtlarını El-Bab dan toplayarak dijital ortama aktardık. Tapusu bulunamayanları ödenen vergi kayıtları, faturaları inceleyerek bir veri elde edilmesi sonucu kayıt oluşturduk. Elinde belge varsa bu belgeleri baz alıyoruz. Hiçbir belge yoksa iki şahit, muhtar ve mahkeme karar ile kayıt oluşturuyoruz.

En büyük sıkıntımız haritamız yok. Mesela bir dernek hazine arazisi istediğinde istediği yer tapu kayıtlarında var ama zeminde o yeri bulamıyoruz. Parsel numarası belli ama haritası olmadığı zaman parsel numarasının bir anlamı kalmıyor.

Eski Halep kadastroda çalışanlarla irtibata geçerek zemin kayıtlarını oluşturmaya çalışıyoruz. Parsel ölçme cihazını kullanıyoruz. El-Bab ve Mare en uzak noktamız ama cihazımız çekiyor. Hassas ölçüm yapıyoruz. Teknik olarak bir eksiğimiz yok sadece belge sıkıntısı yaşıyoruz. Hazine arazilerini meclisin uygun gördüğü bilir kişiler aracılığıyla oluşturmaya çalışıyoruz.

Dron görüntüsü ile bölgenin bir fotoğrafını aldık. Rejim zamanından kalma bir imar görüntüsü var. Sayısallaştırarak bir harita üzerine yerleştirdik. Şimdi etrafında kalan bölgenin de imar planını yaparak bu haritaya yerleştirmeyi planlıyoruz.

Hilmi Atıcı / Milli Eğitim Danışmanı

3 yıldır bölgede danışmanlık veriyorum. Çobanbey merkezde 4 okulumuz, 52 tane okul binamız var. Eğitim veren birim olarak ana, ilk, ortaokul, lise olmak üzere toplam 67 tane bölüm bulunuyor.

Diğer bölgelerde orta ve lise öğrenci sayısı çok fazla ama Çobanbey de alttan gelen öğrenci sayısı daha yüksektir. Yaklaşık 10,500 öğrencimiz bulunuyor. Bu öğrencilerin 8,500’ü ilk okul öğrencisi bu sebeple ilkokullarda yığılmalar oluşuyor.

Çobanbey’in merkeze bağlı 36 mezralarla beraber toplamda 48 köyü bulunuyor. Köy okullarımızda mevcut. Bazı okullarda birleştirilmiş sınıf olarak devam ediyoruz bunun sebebi okuldaki öğrenci yetersizliği ama bazen öğretmen yetersizliğinden de kaynaklanabiliyor.

Eğitim sistemi ilkokul altı, orta üç, lise üç yıl şeklindedir. Anasınıfı ise isteğe bağlıdır. Orta ve liselerde zorunluk yok. İlk okul 6. Sınıfa kadar gitme zorunluluğu bulunuyor. İşleyiş daha önceki eğitim sistemlerine göre devam ediyor.

Eğitimler Anadilde Arapça eğitim ile beraber Türkçe 4 saat, yabancı dil İngilizce şeklinde veriliyor. İçeriği düzenlenmiş, kontrol edilmiş tamamı Arapça basılan kitaplardan eğitim görüyorlar. Sadece Türkçe eğitimi için kullanılan kitaplar Türkçe.

Çobanbey merkezde bulunduğumuz bu bina teftiş merkezimiz. Kilis valiliğinin koordine ettiği bütün okullar ve eğitim kurumlarının denetimlerini bu kurum üzerinden sağlıyoruz.

Dil öğrenim merkezimiz bulunuyor. Türkçe, Arapça, İngilizce dil öğrenimi mevcut. Halktan yoğun olarak Türkçe öğrenmeye karşı bir talep var bu talepleri karşılıyoruz. 6+3+3 şeklinde bir eğitim sistemleri mevcut. Ortaokul bitirme sınavları yapılıyor.

Bizim açık öğretim sistemi burada yok ama hür öğrenciler mevcut. Sadece ortaokul bitirme sınavlarına girerek başarı elde ederlerse diploma alabiliyorlar. Lise bitirme aynı şekilde bakalorya dediğimiz bir sınav mevcut. Örgün ve hür öğrenciler bu sınava tabi oluyor. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler YÖS sınavına girebiliyorlar. YÖS sınavında başarı elde edenler üniversitelerin kendi kriterleri doğrultusunda istedikleri üniversitelere gidebiliyorlar.

Gerçekten gidebiliyorlar mı?

YÖS sınavında başarı elde etmesi, bakaloryada geçerli not alarak üniversitelerin kriterlerini karşılıyor olması gerekiyor. Hepsini bulunduruyorsa evet gidebiliyor. Bölgemizde Gaziantep Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi bulunuyor. Ayrıca Azzez de Özgür Halep Üniversitesi, İHH Şam Üniversitesi ve 2 tane Özel Üniversite bulunurken Mare ilçesinde ise Suriye Geçici Hükümetine ait Tıp Fakültesi öğrencilere eğitim veriyor. Tıp Fakültesinde 60+30 toplam 90 öğrenci bulunuyor. 1 Ağustos YÖS sınavı ile 60 öğrenci daha alındı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile denkliği bulunan uluslararası geçerliliği olan bir üniversite. Sadece hazırlık sınıflarında Türkçe dilinde eğitim veriliyor.

Başlarken ne gibi zorluklarla karşılaştınız?

Eğitim, müfettiş, öğretim her açıdan farklı bir sistemleri vardı. Bina bulunmaması, bulunan binaların yıkık olması, tadilat donanım aşamaları, alt yapı çalışmaları, eğitimci arayışları sürdürürken, öğrencileri bulmak gibi birçok konuda zorlandık ama pes etmedik ve çok şükür hepsini aştık. Köylerde hala elektrik yok merkezlere bile yeni yeni verildi. Öğretmenleri savaş öncesi dönemde eğitimci belgesi olan eğitimcilerden seçtik. Hizmet içi eğitimi vererek Eğitim formasyonu almasını sağlayarak başarılı olanları tercih ettik.

Maaşlar Türkiye maarif vakfı tarafından karşılanıyor. STK’lardan da destek alıyoruz. Okul müdürü ile öğretmen, bekar ile evli arasında 50 TL bir fark olacak şekilde ortalama bölgenin malum yapısında kendini idame edecek bir ücret veriliyor. Eğitim malzemeleri STK destekleriyle sağlanıyor.

Adalet Sistemi

Savcımızdan görüş aldık. İsmini belirtemiyoruz.

Adliye sistemi Türkiye Danışmanlığında kuruldu. Suriye kanunları baz alınarak destek verildi. Mevzuat oluştururken örf, adet, gelenek ve Suriye kanunları korunarak oluşturuldu. Uluslararası ve Suriye kanunları uygulanmaya devam ediyor.

Türkiye bize bu konuda sadece danışmanlık veriyor. Fırat Kalkanı öncesi IŞİD elinde olan bir bölgeydi. Türkiye’nin gelmesi ile bir devlet sistemi kuruldu. Suriye kanunları uygulanıyor ama atamalar ve işleyiş Türk Adalet Danışmanlarıyla ile oluşturuldu.

Hakim, savcı, avukat bütün yetkililer rejim zamanında bu işi yapan profesyonel insanlar. Rejimden ayrılarak bu bölgede işlerine devam ettiler. Çobanbey çok güvenli bir bölge. Bulunduğunuz bu bina adliye merkez binamız.

Yargıtay, istinaf, ağır ceza, ağır ceza çocuk, ihaleler gibi birçok mahkeme salonumuz bulunuyor. Barış Pınarı Harekat Bölgesinde Adaletin merkeziyiz.

Alınan kararlarda Türk Danışman ile Suriye yetkilileri arasında sorun oluyor mu?

Koordinatörler asla kanunlara karışmazlar sadece yapı desteğinde bulunurlar. Karara müdahale hiçbir şekilde olmayıp sadece danışmanlık verilince ve kanunlar Suriye ceza kanunlarına göre işleyince hiçbir sorun, çatışma yaşanmıyor. (Bütün kanun kitaplarını gösterdiler.) Her suç ve dereceleri için ayrı ayrı Suriye kanunlarına göre düzenlenmiş kitaplar baz alınıyor. Kanun kitabında cezalar ve cezaların uygulama kitapları var. Dava geldiğinde kanun kitaplarına bakarız bu kitaplarda yazmıyorsa suç sayılmaz. Bizde bir söz vardır “Madde yoksa suç sayılmaz.” diye.

İstisnai durumlar olmuyor mu, bu gibi durumlarda ne yapıyorsunuz?

Oluyor tabi sonuçta burası savaş bölgesi bu gibi durumlarda bölge için tehdit unsuru taşıyorsa “adalet kitaplardan üstündür” diyerek inisiyatif alarak ceza veriyoruz.

En çok karşılaştığımız suçlar Münbiç tarafından girişimde bulunan canlı bomba, çatışma gibi terör faaliyetleri.

Kavgalar, arazi meselesi, hak hukuk gibi normal davalarda çok fazlalaştı. Bunların sayısı artınca seviniyoruz çünkü normalleşme belirtisi. Hırsızlık, gasp gibi suçlarda var ama sayısı çok az. Bu gibi azınlık suçlarda genelde 12, 13, 18 yaşlarda ki çocukların çok fazla olması üzücü.

FIRAT KALKANI BÖLGESİ SAĞLIK HİZMETLERİ / Ali Muhsin Güvelioğlu- Mehmet Genç

Bölgede 3 hastane mevcut olup, Hastanelerin tüm mali ve personel ihtiyacı Türkiye tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca bölgenin yoğun göçe maruz kalmasından dolayı düzenli kampların tamamında STK’lar tarafından işletilmekte olan sağlık merkezlerinde 1. basamak sağlık hizmetleri yürütülerek hastalara ilaçlar ücretsiz verilmektedir.

Fırat Kalkanı Bölgesinde bulunan köy ve ilçelerde Türkiye tarafından finanse edilen 12 adet sağlık merkezi bulunmaktadır. Üreme sağlığı dahil teşhis ve tedavilerin tamamı ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Fırat Kalkanı Bölgesinde Covid-19 pandemi dolasıyla, PCR testleri pozitif çıkan vakalara destek tedavileri tamamen ücretsiz şekilde sağlanmaktadır. Hastane ve yoğun bakım ihtiyacı bulunan Hastalarımız için Azzez Vatan Hastanesinde gerekli uzman kadro eşliğinde tedavi hizmeti verilmektedir. Saha içeresinde pozitif vakaların izolasyonu ve gerekli bilgilendirme çalışmaları için filyasyon ekibi oluşturularak tüm hastalara gün içerisinde ulaşım sağlanmaktadır.

ÇOBANBEY HASTANESİ

8 Kasım 2018 tarihinde faaliyete geçti. Bölgede 8 hastanemiz bulunuyor. Çobanbey hastanesi diğer hastanelerden sevk alabilecek kapasitede bir hastane. 200 yataklı 5 servisimiz bulunmaktadır. 65 tane yerel branş doktor, 410 yerel ve 45 Türk Danışman personelimiz görev yapıyor. Danışmanlık verirken çalışmaları yerel personel ile sistemli bir şekilde yürütüyoruz sorun yaşamıyoruz.

24 saat kesintisiz tedavi hizmeti verebilecek donanıma sahibiz. Yıllık ortalama 140.000 hastaya hizmet veriyoruz. Hastane içerisinde diyaliz, erişkin, yeni doğan yoğun bakım servisleri mevcuttur. Yıllık ortalama 2.500 doğum ve ortalama 4.500 ameliyat gerçekleştirebiliyoruz. 7 tane ameliyathanemiz bulunmakta ve bu 7 salonumuzda da aynı anda ameliyat yapabilecek donanımımız mevcuttur.

En sık rastlandığımız kardiyolojik vakalar özellikle savaş sonrası kanser ve konjenital bebek vakaları. Biz müdahale edemeyince Türkiye’ye sevk ediyoruz. Türkiye’ye sevk çok az sayıda gerçekleşiyor.

Hastanemizin MR ve Tomografi cihazı ihtiyacı bulunmaktadır. Bölgede en fazla kardiyoloji ve kanser hastaları Türkiye tarafına sevk edilmektedir.

İlhami Akgün / Kilis AFAD Şube Müdürü

Çalışmalarımızı Fırat Kalkanı Çobanbey bölgesinde AFAD tarafından kurulan lojistik depomuzdan organize ediyoruz. AFAD veya bizim aracılığımızla destek gönderen STK’ların yardımları önce bu depoya indiriliyor envanter kayıtları oluşturuluyor ve bölgelerin ihtiyaçlarına göre sevkiyat gerçekleşiyor.

Fırat kalkanı başta olmak üzere Zeytin Dalı Bölgesine de zaman zaman yardım gönderimi sağlıyoruz.

66 dönüm arazi üzerine kurulan bir alan üzerinde 10 depomuz ve fırınımız bulunmaktadır. Fırınımızda günlük 12 bin rapta ekmek üretiyoruz. Bu ekmekleri Azzez, El-Bab bölgesindeki kamplarda dağıtıyoruz. Yine meclislerimize haftanın 1 günü hariç her gün günlük 250 ton un dağıtıyoruz.

Bu çalışmalar bölgede ekmek fiyatlarının belli bir seviyede kalmasını sağlıyor. Yapılan bağış ve yardımlar ilk elden son ulaşan ele kadar kayıt tutuluyor.

Alt yapı çalışmalarının %90 nı AFAD koordinesinde sağlanıyor. Düzenli ve düzensiz kamp alanlarında dağıtımla beraber diğer STK dağıtımlarına da destek oluyoruz. Yaptığımız her şey meclis iş birliğiyle gerçekleşiyor. AFAD gelen yardımlar nispetince çalışma yapıyor. Barınma, yeme içme, giyim öncelikli başlıklarımız. Yetim çocuklar, eşi olmayan bayanlar, şehit aileleri, engelli bireyler dağıtımlarda önceliğimizi belirliyor.

Mahmut Yükseloğlu / Çobanbey Tarım Danışmanı

Türkiye’nin kullandığı elektronik çiftçi kayıt sistemi kademeli olarak buraya aktarıldı. Hayvan sayımı, hayvan aşılama, zirai ilaç denetleme gibi konularda danışmanlık veriyoruz.

Türkiye de yasak olan zirai ilaçlar burada da yasaklandı. Gıda denetimleri yapılarak tarihi geçmiş ürünler kontrol altına alınıyor. Gıda fiyat araştırması yapılarak toptancı, perakende fiyatları kontrol altında tutuluyor. Arpa, buğday, mercimek, nohut, kimyon, çörekotu, zeytin, Antep fıstığı, üzüm gibi ürünler en fazla revaçta olan mahsullerden. Tarım Kooperatif Birliği Ofisi üzerinden taban fiyatlar oluşturuldu.

Arazi çalışmaları konusunda da danışmanlık veriyoruz. Sertifikalı hububat getirilerek böylelikle yatırım arttırıldı. Gübre denetim ile sahteciliğin önüne geçildi. Tohumlar laboratuvarlarda inceleniyor. STK iş birliği ile çalışmalar yapılıyor. Tohum en önemli konumuz özellikle sertifikalı olmasını önemsiyoruz. Sertifikalı tohum dışında tohumlar tamamen yasaklandı. TİKA ile yem kırma projesi bizim için önemli bir yer kaplıyor. Muhtarlara emanet ediliyor köylüler faydalanıyor. Yayık makinası, STK iş birlikleri ile 250.000’e yakın tavuk, fide dağıtımı gerçekleştirdik. Fide üretim merkezi kurduk.

Hayvan sağlığı taraması tespit ve tedavisi de yapıyoruz. Tüccarlar mutlaka buraya gelip yatırım yapmalı.

Nidal Osman / Çobanbey Gümrük Müdürü

Gümrükte en sık rastladığımız sorunlar yasaklı listede yer alan ürünlerin kaçak yollarla geçirilmeye çalışılması ama bunun önüne geçtik. Transit geçişlerle ticaret sağlanıyor. Ticaretin artması ve önünün açılması için yasaklı malzeme listesi mutlaka güncellenmelidir.

Türkiye danışmanlığında birçok sorunun üstesinden geldik. Gümrükte yok denilecek kadar az kaçak mal giriş-çıkışı sorunu dışında bir sorun yaşamıyoruz. Bunlara da müdahale ediyoruz. Ama normal olarak bu kaçak yoldan mal giriş-çıkış girişimleri her zaman oluyor. Fırsat vermiyoruz. Kaçakçılara göz açtırmıyoruz. Türkiye’ye şükran borçluyuz. Türk danışmanlar sayesinde sistemimizi oturttuk.

Elektrik

Çobanbey de elektrik hizmeti özel bir işletme olan AK Enerji üzerinden Türkiye’den sağlanıyor. Kilis Elbeyli indirme trafo üzerinden abonelik işlemleri ile dağıtım gerçekleşiyor. Mahalli Meclis kimliği ile yapılan başvurularla alınıyor. Alınan adres bilgisi teyit ediliyor. Adres ve adresteki kişi gerçekse sayaç başvurusu işlemleri başlatılıyor ve ardından sözleşme yapılarak sayaç numarası belirleniyor.

Azzez şehir merkezinde 15.287 bin, Çobanbey 1.140 bin, Soran 5.879 bin, Ahtarin 3.964 bin, Mare 6.741 bin Fırat Kalkanı Bölgesinde toplam 33.011 bin abone sayısına ulaşılmış durumda.

Güvenlik

Çobanbey askeri bölge olduğundan güvenlik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından danışmanlıklarla Yerel Kolluk Kuvvetleri olan Şortalar aracıyla sağlanıyor.

DOSYA

AYNUR KARABULUT

133 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page